Vid svetsning av dubbel plåt t ex. över balkar och dylikt rekommenderas  Volvos svetsprimer som tål den värme som blir vid punktsvetsning . Den kan beställas hos vilken Volvobutik som helst och kostar ca. 200 kronor för en halv liter. Vid exempelvis tröskelbyte slipar man bort originalfärgen på insidan av tröskeln samt den nedre falsen, målar med svetsprimer och låter torka ca 6 timmar. Sedan passar man in tröskeln och borrar svetshål i tröskeln och så pass mycket att färgen försvinner på den andra falsen (golvet). Detta för att det finns en risk att svetsen inte bränner in tillräckligt om det är färg emellan. Obs att det endast är insidan som ska målas med svetsprimer, för det finns risk för genomblödning om den målas över med vanlig billack. 
 
 

horizontal rule

 © LeRo Custom