Plåttestsidan

Ja nu har jag äntligen (den 1 oktober 2000) fått den efterlängtade plåten docol 700W som enligt löftet inte ska rosta.
Jag ska här försöka att redovisa ett antal tester som jag har genomfört och en rosttest som jag  regelbundet kommer att återkomma till.
Testet ska utföras på en plåt som bockas i ett utförande som en balk, vilket i sin tur punktsvetsas fast på en plåt . Det svetsas även fast ett par fästen av dels docol, dels vanlig karosseriplåt. Plåtarna avfettas och till att börja med, får dom ingen ytterligare behandling. Dessa delar läggs sedan ute under en längre tid och besprutas regelbundet med saltlösning för att simulera verkligheten.

Här kommer de resultat jag har fått fram hittills.

bullet

Klippbarheten är god men det märks naturligtvis att det är en hårdare plåt, ungefär som att klippa i stålplåt med ett väldigt rent snitt.

bullet

Bockning kräver mer kraft än vanlig plåt men däremot blir bockningen snyggare och rakare.

bullet

Svetsning med migsvets vållade inga problem det blev nästan bättre än med karosseriplåt, släta fina punkter och bra genombränning.

bullet

Rostmotståndet kan jag i dagsläget inte uttala mej om utan kommer att återkomma till senare.

bullet

22/3-01 Rosttestresultat!!!
Efter 5 månaders test så kan det konstateras att plåten har helt andra egenskaper än vanlig karosseriplåt med avseende på rostmotstånd.
Den av vanlig plåt hopsvetsade lådkonstruktionen uppvisar gravrost som har gått på djupet riktigt ordentligt, medan plåtlådan av docol 700W är lika rostig före avslipning med grovrengörare men uppvisar enbart små anvisningar av gravrost. Jag har tagit kort på plåten som jag kommer att lägga upp så snart dom är framkallade.

 


      Docol 700W