Att få plåt att göra som du vill !

Det är alltid besvärligt att svetsa plåt på en bilkaross utan att det slår sig och tarvar stora mängder spackel, men det finns några bra knep för att undvika en hel del problem.
Det första är att passa in plåten med sådan precision att det bara blir en spalt på 0,5 mm. men det är inte lätt så det näst bästa är att använda falstång och göra ett överlapp på 0,5 mm.
Varför inte ta till rejält säger du kanske, men det finns flera skäl, och ett är att ju större överlapp man har ju mera spänningar får man i plåten.
Ett annat är att det samlas onödiga rostfickor, och att det blir svårare att rikta plåten efter hopsvetsning. 
Om vi tillexempel ska byta en del mitt på en bakskärm så börjar man med att kapa bort det som är skadat och passar in enligt ovan.
Sedan fortsätter man med att svetsa fast den nya delen med ett antal punkter och kontrollerar noga att allt stämmer exakt.
Försök sedan att svetsa så snabbt och länge det går men inte mer än 50mm. Omedelbart efter man har avslutat varje svetssession så hamrar man ut plåten med en karosserihammare och håller ett lämpligt mothåll på baksidan. Tänk på att ej överdriva hamringen för man ska bara sträcka lika mycket som plåten krymper efter svetsningen. Det är bäst att helsvetsa  för det ger de minsta spänningarna. Sedan är det så att träning ger färdighet och det vill till att vara noga om det ska bli bra.   

 

horizontal rule

 © LeRo Custom