Fertan

Fertan ett medel som är verkligt populärt i veteranbilskretsar i tyskland. Det importeras av Wiklunds import Grästorp telefon 0514/51709. Enligt broschyr materialet är det testvinnare i tidningen Motor Klassik under tre års tid. Det är ett vattenbaserat medel som tränger in i rosten och kemiskt löser den. Kvar ska enligt broschyren vara kvar en brun/svart yta som bildar ett bra rostskydd. Det verkar vara ett liknande medel som jag tidigare använt nämligen firman megametalls  can trust som är en rostomvandlare och rostskydd, nackdelen med medlet är att det bakar in rosten i ett tjockt lager av polymer, vilket gör det fortsatta lackarbetet besvärligt.
Medlet Fertan däremot ska läggas på med pensel, svamp, eller i balkar och hålrum med en tectylspruta med böjlig slang, och efter 12-48 timmar spolas det överflödiga medlet bort. Därefter blåses det torrt med tryckluft och när ytorna torkat  applicerar man en tunn tectylprodukt. Det är dock viktigt att ytorna före att man lägger på Fertan är rena från lös rost och fett, tectyl o.d. Det är tänkt att jag ska göra en utförligare test under våren, så jag återkommer.
 

 

horizontal rule

 © LeRo Custom