Utdrag ur Vi Bilägare nummer 8 2001.

Korrosionsinstitutet om elektroniskt rostskydd : "BONDFÅNGERI"

Ja så börjar artikeln i Vi Bilägare , och jag ska redogöra lite av vad som stod i artikeln.

     "Många bilägare har hört av sig till redaktionen med anledning av det elektroniska rostskydd som sedan en tid lanserats på den skandinaviska marknaden. Jämfört med en traditionell rostskyddsbehandling med vaxbaserat medel handlar det i grova tal om halva priset, eller
2 450 kronor.
      Vi har låtit korrosionsinstitutet göra en bedömning av det elektroniska rostskyddets funktionsvärde. Slutsatsen är entydig:
    -Produkten har ingen som helst korosionsskyddande effekt, fastslår Bertil Sandberg, som utfört testet för Vi Bilägares räkning.
Systemet Auto Savers påstådda effekt bygger på ett katodiskt skydd av karossen på en bil. Enligt tillverkaren ska två anoder sända ut en joniserande ström genom karosseriet och därmed förhindra rostangrepp.
Katodiskt skydd har länge använts i jord och vatten. En förutsättning är att det skyddande objektet ligger i en elektrolyt med god ledningsförmåga. Skyddets effektivitet beror på skyddströmmens spridning från anoden.

Ingen ström alstras
I paketet finns två plastboxar med sladdar som är enkla att montera i bilens motorrum. Från kontrollboxen ansluts en röd sladd till batteriets pluspol, en grön till gods och en vit sladd till anodboxen. På den sida av anodboxen som ska fästas mot karossen finns en fjädrande metalltapp.
Enligt Bertil Sandbergs mätningar i laboratoriemiljö alstras ingen skyddsström.

Eftersom metalltappen är omgiven av plastfilm åt alla håll finns ingen möjlighet för skyddström att komma ut i omgivande elektrolyt. Även om ström skulle nå ut i elektrolyten når den endast näågon centimeter bort från boxen, beroende på hur fuktigt det är i motorrummet. Det är fullständigt omöjligt att få någon strömspridning och skyddsverkan utanför motorrummet.
 

"Tekniskt kvacksalveri"
Tillverkaren har i sin marknadsföring hänvisat till tester utförda av institut i USA och TuV i Österrike.
  -Vissa system kan åstadkomma ett visst korrosionsskydd, men inom en mycket begränsad  yta, menar Bertil Sandberg. I de fallen har långsträckta anodband placerats på underredet av bilen.
Systemet med Auto Saver är ännu mer begränsat, och håller defenitivt inte rosten borta, enligt korrosionsinstitutet.
  -Systemet drar lite ström ur batteriet och håller några dioder lysande, det är allt.

 

Denna text är i stort sett direkt avskriven från Vi Bilägare nummer 8.

Jag kommer trots detta att själv testa Auto Saver på någon av mina bilar och får kanske anledning att återkomma i ämnet.